Τα όργανα διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι ο Πρόεδρος και το Συμβούλιο του Κέντρου του οποίου προϊσταται ο Πρόεδρος.

Πρόεδρος:

Νικόλαος Κ. Καραμάνος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων Καθηγητής
Email: vice_rector_acaic@upatras.gr

 

Μέλη Συμβουλίου:

Βιτωράτος Ευάγγελος
Τμήμα Φυσικής (Καθηγητής)
Email: vitorato@physics.upatras.gr

Καραλής Αθανάσιος
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Καθηγητής)
Email: karalis@upatras.gr

Ξένος Μιχαήλ
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (Καθηγητής)
Email: xenos@ceid.upatras.gr

Ταραβήρας Σταύρος
Τμήμα Ιατρικής (Καθηγητής)
Email: taraviras@med.upatras.gr

Γιαννακόπουλος Νικόλαος
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Email: ngias@upatras.gr

 


 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΕΚ ΠΠ (2014-17)

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης στελεχώθηκε από μέλη του του Διδακτικού, Ερευνητικού και Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών.

Διευθυντής: Λευτέρης Αμανατίδης (lef@chemeng.upatras.gr | Τηλ: 2610 969523)

Διευθυντής Κατάρτισης: Δημήτρης Βεργίδης (vergidis@upatras.gr)

Υπεύθυνος ευάλωτων κοινωνικών ομάδων: Δημήτρης Βεργίδης (vergidis@upatras.gr)

Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης: Σωτήρης Κωτσιαντής (sotos@math.upatras.gr)

Διοικητική, Οργανωτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογική Υποστήριξη Δράσεων: Στυλιανός Μυστακίδης (kek@upatras.gr | Τηλ: 2610 996639)

Στην υλοποίηση των δράσεων συμμετέχουν συνεργάτες εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Πατρών.