Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης στελεχώνεται από μέλη του Διοικητικού, του Διδακτικού και του Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΕΚ

Διευθυντής: Λευτέρης Αμανατίδης (lef@chemeng.upatras.gr | Τηλ: 2610 969523)

Διευθυντής Κατάρτισης: Δημήτρης Βεργίδης (vergidis@upatras.gr)

Υπεύθυνος ευάλωτων κοινωνικών ομάδων: Δημήτρης Βεργίδης (vergidis@upatras.gr)

Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης: Σωτήρης Κωτσιαντής (sotos@math.upatras.gr)

Διοικητική, Οργανωτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογική Υποστήριξη Δράσεων: Στυλιανός Μυστακίδης (kek@upatras.gr | Τηλ: 2610 996639)

Στην υλοποίηση των δράσεων συμμετέχει και μεγάλος αριθμός συνεργατών εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Πατρών.