Προγράμματα ανοιχτά σε αιτήσεις εκπαιδευόμενων

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Managment Αλλαγών

IELTS

Επαγγελματικά Αγγλικά

Ναυτιλιακές Σπουδές

Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής

Προχωρημένες Δεξιότητες Πληροφορικής

Για όλα τα προγράμματα επιμόρφωσης που προσφέρει το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ ενημερωθείτε εδώ.Nike Sneakers