DSC_9000

Το πρόγραμμα Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Επαγγελματικών Αγγλικών διεξάγεται πλήρως εξ αποστάσεως με ευέλικτη μάθηση μέσω υπολογιστή (eLearning).

Οι συμμετέχοντες στη δράση μπορούν, αν το επιθυμούν, να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους αποκτώντας την πιστοποίηση Test of Interactive English, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, στα παρακάτω επίπεδα:

 • Β1 (Pre-Lower)
 • Β2 (Lower)
 • C1 (Advanced)
 • C2 (Proficiency)

Για να συμμετάσχετε στη δράση, ξεκινήστε συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση συμμετοχής

http://bit.ly/upatras-eng-form

Ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις πτυχές της δράσης.

Στόχος

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των επαγγελματικών Αγγλικών των καταρτιζομένων τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.

Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση επαγγελματικών Αγγλικών. Συμπληρώνει και αναβαθμίζει τις δεξιότητες στην επαγγελματική επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα σε επαγγελματικό επίπεδο και έχει σκοπό την ένταξη ή τη διασφάλιση των ατόμων στην αγορά εργασίας, την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Η δράση περιλαμβάνει 250 ώρες εκπαίδευσης σε διάστημα 4 μηνών, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

 • 50 ώρες εκπαίδευσης με καθηγητή/τρια
 • 200 ώρες ευέλικτης εξ αποστάσεως μελέτης μέσω υπολογιστή (e-learning).

Η εκπαίδευση με τον καθηγητή διεξάγεται εξ’ αποστάσεως μέσω επαγγελματικής πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning).

Η διδασκαλία γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένους διδάσκοντες. Τα μαθήματα ξεκινούν άμεσα μετά τη δημιουργία ομοιογενούς τμήματος. Τα τμήματα συμπληρώνονται με σειρά προτεραιότητας μετά την κατάταξη των συμμετεχόντων σε αρχικό επίπεδο γνώσεων.

Διδακτέα Ύλη

 1. Effective Written Business Communication (Letters, Reports, Memos)

 2. Effective Oral Business Communication (Customer Care, Public Relations, Interviews)

 3. Grammar & Vocabulary for Business Communication

 4. Effective Group Communication

Διαδικασία Πιστοποίησης

Οι υποψήφιοι/ες για τις εξετάσεις καταρτίζουν ατομικό φάκελο εξέτασης ο οποίος περιλαμβάνει τρία μέρη της επιλογής τους:

 1. θέμα έρευνας γύρω από τα ενδιαφέροντά τους (Investigation mini-project)

 2. πρόσφατο άρθρο από το Internet ή περιοδικό (News Story)

 3. βιβλίο (Book)

Οι εξετάσεις πιστοποίησης έχουν δύο σκέλη: Προφορικά και Γραπτά.

Στο προφορικό μέρος της εξέτασης οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε δύο από τα μέρη του φακέλου τους, ενώ στο γραπτό θα εξεταστούν στο τρίτο θέμα και θα κληθούν να συντάξουν ένα άγνωστο κείμενο.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα λάβουν χώρα στο Πανεπιστήμιο, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ ΠΠ. Παράλληλα έχετε την ευχέρεια συμμετοχής σε εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα της Πιστοποίησης Test of Interactive English (TIE)

 • Επιβλέπεται από το Ιρλανδικό Δημόσιο

 • Αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις

 • Η ισχύς του πιστοποιητικού δεν έχει ημερομηνία λήξης

 • Διεθνής αναγνώριση από ξένα πανεπιστήμια

 • Σε αντίθεση με τα άλλα πιστοποιητικά, κανείς υποψήφιος δεν αποτυγχάνει αλλά κατατάσσεται σύμφωνα με τις ικανότητές του στην Αγγλική γλώσσα, στο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται και παίρνει το πιστοποιητικό του αντίστοιχου επιπέδου.

 • Επάρκεια διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας για όσους υποψηφίους καταφέρουν να επιτύχουν  στο επίπεδο C2 και κατ’ επέκταση δυνατότητα εργασίας τους σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών

 • Σύγχρονος, ευχάριστος και φιλικός τρόπος εξέτασης

 • Ιδανική για ενήλικες διότι αξιοποιεί τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους και τους προετοιμάζει για την εξέταση με βάση κυρίως θέματα που γνωρίζουν και με τα οποία ασχολούνται στην καθημερινή τους ζωή αλλά και για θέματα της καθημερινότητάς τους και της επικαιρότητας.

 • Ευέλικτος προγραμματισμός εξετάσεων (κάθε μήνα)

 • Εξατομικευμένη παρακολούθηση μαθησιακής προόδου

 • Ειδική διαδικασία εξέτασης για τους δυσλεκτικούς. Η γραπτή εξέταση πραγματοποιείται με τη βοήθεια γραφέα.

Συμβολή στο Κόστος

 • Τμήματα Β1 & Β2 (Lower): 375 €

 • Τμήματα C1 (Advanced) & C2 (Proficiency): 375 €

 • Εξέταση Πιστοποίησης: 160 €

Στο κόστος περιλαμβάνονται:

 • Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια / Σημειώσεις

 • Πρόσβαση σε πλατφόρμες E-learning

 • 1 δωρεάν επανεξέταση – (σε περίπτωση μη-επιτυχίας στο επιθυμητό από εσάς επίπεδο σ’ ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης).

Η καταβολή της συμβολής στα έξοδα της δράσης μπορεί να γίνει εξ’ ολοκλήρου ή τμηματικά σε 2 δόσεις.

Σημείωση: Το κόστος εξαρτάται από το αρχικό γνωσιακό επίπεδο και επιβεβαιώνεται μετά την κατάταξη των συμμετεχόντων σε τμήμα. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών του τμήματος, το κόστος ενδέχεται να μεταβληθεί.

Τρόποι πληρωμής

Καταθέστε το κόστος συμμετοχής σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός Ε093, το επίθετο και το όνομάσας.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμέχοντα/ουσα.

Όροι Συμμετοχής – Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

 1. Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 2. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού
 3. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών
 4. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτών
 5. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης τις τρεις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΚ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 25% του συνολικού κόστους συμμετοχής, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των τριών εβδομάδων το ΚΕΚ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού του προγράμματος.

Ενέργειες Συμμετοχής

Για να συμμετάσχετε στη δράση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση συμμετοχής
  http://bit.ly/upatras-eng-form
 2. Προβείτε στην κατάθεση της 1ης δόσης 280 €
 3. Επικοινωνήστε μαζί μας για την συμμετοχή σας στην εξατομικευμένη διαδικασία εκτίμησης επιπέδου γνώσεων
 4. Ολοκλήρωση Εγγραφής – Αποστολή ΣτοιχείωνΑκολούθως στείλτε μας ηλεκτρονικά τα στοιχεία της κατάθεσης (π.χ. τράπεζα, υποκατάστημα, ημερομηνία, κωδικός συναλλαγής) ή αντίγραφο (φωτογραφία) της απόδειξης