Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει δράση επιμόρφωσης & πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής. Η δράση οδηγεί σε απόκτηση πιστοποιητικού αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ.

Αίτηση Συμμετοχής στη Δράση Επιμόρφωσης Πληροφορικής

Ακολουθούν πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης στις Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής

Πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης στις Προχωρημένες Δεξιότητες Πληροφορικής υπάρχουν εδώ.


Μέθοδος Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση στις 6 ενότητες βασικού επιπέδου:

 1. Επεξεργασία Κειμένου (Word 2010 ή νεώτερο)
 2. Υπολογιστικά Φύλλα (Excel 2010 ή νεώτερο)
 3. Πλοήγηση στον Ιστό & Επικοινωνία (Internet Explorer & Outlook 2010 ή νεώτερο)
 4. Χρήση Υπολογιστή (Windows 7 ή νεώτερο)
 5. Παρουσιάσεις (Powerpoint 2010 ή νεώτερο)
 6. Βάσεις Δεδομένων (Access 2010 ή νεώτερο)

Η εξεταστέα ύλη για τις παραπάνω ενότητες βρίσκεται εδώ

Η εκπαίδευση υλοποιείται μέσω μιας πλήρους σειράς διαδραστικών ηλεκτρονικών μαθημάτων διάρκειας έως 120 ώρες εντός δώδεκα (12) εβδομάδων. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει :

 • αναλυτικά βιντεομαθήματα,
 • διαδραστικές ασκήσεις προετοιμασίας με βιντεολύσεις και
 • εκπαιδευτικά τεστ προσομοίωσης που περιλαμβάνουν όλα τα χαρακτηριστικά των εξετάσεων για όλες τις ενότητες.

Η επιμόρφωση λαμβάνει χώρα είτε

 • στους σταθμούς εργασίας του Εργαστηρίου Πληροφορικής του ΚΕΔΙΒΙΜ όπου είναι εγκατεστημένα τοπικά τα ηλεκτρονικά μαθήματα σε μέρες και ώρες της επιλογής των εκπαιδευομένων κατά το ωράριο λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ είτε
 • εξ αποστάσεως (e-learning) από τον προσωπικό υπολογιστή (με κατάλληλες προδιαγραφές) του εκάστοτε συμμετέχοντα με πρόσθετη επιβάρυνση.

Μάθηση Εξ Αποστάσεως (E-learning)

Με μικρή πρόσθετη επιβάρυνση, υπάρχει η δυνατότητα εκμάθησης & προετοιμασίας εξ αποστάσεως (e-learning) από τον προσωπικό υπολογιστή σας.

Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογιστής πρέπει να διαθέτει τις εξής τεχνικές προϋποθέσεις :

 • MS Windows (7 ή νεώτερο) ελληνικά
 • MS Office (2010 ή νεώτερο) ελληνικό
 • Σύνδεση στο Internet

Πιστοποίηση

Η εκπαίδευση οδηγεί στη λήψη του αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικού δεξιοτήτων Η/Υ Vellum Diploma in IT Skills.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν χώρα στο Εργαστήριο Πληροφορικής του ΚΕΔΙΒΙΜ σε τακτική βάση. Η εξέταση σε κάθε ενότητα διαρκεί 45’ και περιλαμβάνει 20 ασκήσεις. Η βάση επιτυχίας στην εξέταση είναι 70%. Κατά την εξέταση παρίστανται επιτηρητές του φορέα πιστοποίησης και του ΕΟΠΠΕΠ.

Τέλος Συμμετοχής

Η καταβολή του τέλους συμμετοχής γίνεται σε μία (για επιμόρφωση σε 1 – 3 ενότητες) ή δύο δόσεις (για επιμόρφωση σε 4 – 6 ενότητες), μια πριν από την έναρξη και μια κατά το μέσο του προγράμματος.

Το τέλος συμμετοχής είναι

 • 190 € για 3 ενότητες
 • 330 € για 6 ενότητες

Το τέλος συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Επιμόρφωση
 • Παράβολο συμμετοχής στις εξετάσεις – κόστος επανεξέτασης: 20 €

Η έκδοση πιστοποιητικού κοστίζει 10 €

Εκπτωτική Πολιτική

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει, προσφέρει έκπτωση 10% επί των τελών συμμετοχής, σε ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων, όπως προπτυχιακούς/ μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως ανέργους.

Στην περίπτωση αυτή το τέλος συμμετοχής διαμορφώνεται σε

 • 180 € για 3 ενότητες
 • 300 € για 6 ενότητες

Όροι Συμμετοχής – Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

 1. Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 2. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος
 3. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος.

Δήλωση Συμμετοχής

Για να συμμετάσχετε στη δράση κατάρτισης & πιστοποίησης δεξιοτήτων Η/Υ, προβείτε στις εξής ενέργειες για την κατοχύρωση της θέσης σας:

 1. Δηλώστε συμμετοχή για το επίπεδο που επιθυμείτε να εκπαιδευτείτε & πιστοποιηθείτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής.
  Η θέση σας θα επιβεβαιωθεί μετά από απάντηση με email από το ΚΕΔΙΒΙΜ. Μπορείτε πάντα να προβείτε σε αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης έως και 4 ημέρες πριν από την εξέταση.
 2. Καταθέστε το κόστος συμμετοχής στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232
  Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως ο κωδικός Ε092, το επίθετο και το όνομά σας.
  Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμέχοντα/ουσα.
 3. Προσκομίστε ηλεκτρονικά μέσω email ή σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ
  α) αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης και
  β) αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 4. Δηλώστε συμμετοχή σε προσεχή εξέταση πιστοποίησης.
 5. Τέλος, για την ημέρα της εξέτασης σας προτείνουμε να διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες.

 Εικόνα: «Files» του Christiaan Colen, CC BY-SA 2.0