Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση συνεργατών για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και θεματικών ενοτήτων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η διαδικασία που ακολουθείται για την ένταξη νέων προγραμμάτων στις δράσεις του ΚΕΔΙΒΙΜ περιγράφεται εδώ

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και τον τίτλο του προτεινόμενου προγράμματος στην τυποποιημένη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί τους για παραπέρα πληροφόρηση.

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τις προτάσεις τους στο e-mail kek@upatras.gr