Προγράμματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-learning)

Το ΚΕΚ σε συνεργασία με τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε διαφορετικές Επιστημονικές και Τεχνολογικές κατευθύνσεις. Επισκεφτείτε τις σελίδες μας και ενημερωθείτε για τις θεματικές ενότητες και κατευθύνσεις

Συνεχιζόμενη Κατάρτιση

Το ΚΕΚ σχεδιάζει και υλοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα προγράμματα κατάρτισης Παιδαγωγικών, Επαγγελματικών Αγγλικών, Βασικών και Προχωρημένων Δεξιοτήτων Πληροφορικής. Ενημερωθείτε για τις νέες και τις δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων σας με καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης

Δωρεάν Δράση Πιστοποίηση Οικονομίας & Διοίκησης

Στο ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνεται σε συνεργασία το Γραφείο Διασύνδεσης και φέτος δράση πιστοποίησης Οικονομίας & Διοίκησης Bloomberg Assessment Test (BAT) για φοιτητές & αποφοίτους και μάλιστα ΔΩΡΕΑΝ. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής εδώ.